0
0
0

Тиристорні перетворювачі MDC

Тиристорні перетворювачі MDC

Тиристорні перетворювачі MDC Болгарія.

    Шпиндельний перетворювач MDC є 4-квадратним випрямлячем, призначений для управління обертанням шпинделя в металорізальних верстатах з ЧПК або без нього.

    Принцип роботи шпиндельного перетворювача MDC:

    Регулювання швидкості двозонне.

  • У першій зоні - до номінальної швидкості, регулювання здійснюється зміною напруги на якорі, при збереженні постійного значення струму збудження. Максимальний момент в цій зоні є постійною величиною.
  • У другій зоні - вище номінальної швидкості, напруга на якорі зберігається постійною і рівною максимальный, а струм збудження зменшується. У цій зоні значення номінальної і максимальної потужності залишаються постійними величинами.